zeggenschap voor iedereen

In 2016 organiseert het project “Bridging the gap between ethics and neuroengineering”, een NWO-Veni project onder leiding van Dr. Femke Nijboer (Universiteit Leiden), workshops en een kunstfestival om iedereen die wil meer zeggenschap te geven over het eigen leven, nieuwe hulpmiddelen en zorg. Iedereen met luide of met zwakke stem, bijvoorbeeld door cognitieve of lichamelijke beperking, heeft kennis en moet gehoord worden. Wij streven ernaar zinnige (neuro-)technologie te ontwikkelen waarvoor van aanvang grote draagkracht is.

Het in kaart brengen van de dynamiek tussen alle belanghebbenden van communicatiehulpmiddelen en Brain-Computer Interfaces.

Het betrekken van eind-gebruikers in het design proces.

Het bevorderen van zinnige innovatie.

Over ons

Ons team
Uploaded image

Femke Nijboer

Project leider, neuropsycholoog, neuroengineer
Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie Universiteit Leiden
Uploaded image

Douglas Robinson

Technologie analyst
Universiteit Leiden & TeQnode
Uploaded image

Eefje Poppelaars

Cognitief neurowetenschapper en grafisch ontwerpster
Universiteit Leiden
Uploaded image

Elise Kortink

Verzorgt communicatie en ondersteuning
Universiteit Leiden
Uploaded image

Anouck Schippers

Verzorgt communicatie en ondersteuning
Universiteit Leiden
Uploaded image

Evelien Lageweg

Verzorgt communicatie en ondersteuning
Universiteit Leiden
Uploaded image

Frank Kupper

Improvisatie- & forumtheater en maatschappelijk debat expert
Vrije Universiteit & Mens In De Maak
Uploaded image

Pim Haselager

Filosoof, cognitief neurowetenschapper, neuro-ethicus, kunstmatige intelligentie expert
Radboud Universiteit
Uploaded image

Paul Coops

Contactpersoon Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
Dwarslaesie Organisatie Nederland
Uploaded image

Wim Tusveld

Contactpersoon Werkgroep LIS-MOVE
Werkgroep Locked-in Syndroom, Hersenletsel.nl
Uploaded image

Marcel Timmen

Contactpersoon Vereniging Spierziekten Nederland
Contactpersoon Vereniging Spierziekten Nederland

Contact

Neem contact met ons op