Sprekers

Hans Balkon

Radboud Universiteit Nijmegen
Stichting MILO

Ondersteunde Communicatie (OC)
Taal die niet tot spraak komt, vindt in communicatie altijd een uitweg …

“Uitgangspunt voor Ondersteunde Communicatie (OC) is dat alle zintuigen en uitingsvormen elkaar functioneel kunnen vervangen. OC omvat tal van lowtech en hightech voorzieningen voor mensen die ernstige belemmeringen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal of schrift. Taal ontstaat in het brein en stuurt hoe dan ook op expressie. Welke rol kan ondersteunende communicatie technologie spelen in het versterken daarvan, als de spieren niet meer willen?”

 

Herman Visser

Directeur van Commap (Communicatie apparatuur BV)
Directeur van HEServis (Communicatie software voor mensen met locked-in syndroom)

Innovatieve hulpmiddelen in de praktijk

“Wanneer standaard communicatie apparatuur niet geschikt is moet soms gekozen worden voor het gebruik van innovatieve hulpmiddelen of methodes. Een overzicht van onze praktijkervaringen met Brainfingers en andere ontwikkelingen.”

 

Hubert Martens

Directeur Productontwikkeling
Medtronic Eindhoven Design Center

 

Peter Desain

Hoogleraar kunstmatige intelligentie
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Persoonlijke Website

 

Peter Ossenkoppele

Directeur van RDG Kompagne
Managing Director Roessingh Dienstengroep

Wat kan BCI toevoegen aan het huidige aanbod van OC-hulpmiddelen…

“Momenteel worden ook veel (ernstig beperkte) gebruikers geholpen met hulpmiddelen voor Ondersteunde Communicatie: wat zijn de ervaringen vanuit het werkveld? Wat zijn de belemmeringen? Wanneer lukt het wel; en wanneer niet? Waar kan BCI een significante bijdrage leveren?”

 

Mariska van Steensel

Universiteit docente cognitieve neurowetenschappen, senior onderzoeker in het project Utrecht NeuroProthese (UNP)
UMC Utrecht
Persoonlijke Website

De Onzichtbare BCI

“Brain-Computer Interfaces gebruiken signalen uit de hersenen om apparaten aan te sturen. In mijn presentatie zal ik ingaan op het gebruik van implanteerbare BCIs voor communicatie. Wat zijn de voordelen, wat is de stand van zaken en hoe zou de toekomst eruit kunnen zien?”

 

Maartje Hoogsteyns

Universitair docente medische ethiek
Academische Medisch Cenntrum (AMC) Amsterdam
Senior onderzoeker in het project Meer Dan Handig

Esthetische overwegingen bij het gebruik van een hulpmiddel

“In ons onderzoek Meer dan handig. De invloed van hulpmiddelen op het leven van gebruikers, bleek het uiterlijk van een hulpmiddel een belangrijk onderwerp voor veel gebruikers. Een deel van hen bewerkten het uiterlijk van hun hulpmiddel ook. In deze lezing analyseer ik de esthetische overwegingen en waarden van enkele gebruikers van armprothesen en incontinentiemateriaal. De analyse brengt onze aandacht naar de sociale rol van hulpmiddelen in interactie en naar het streven van gebruikers naar een goed leven met een ziekte/beperking.”

 

Femke Nijboer

Universitair docente neuropsychologie
Universiteit Leiden